CTF_UNOB

Hosted by [email protected] Website: http://127.0.0.1:4000
Starts:
Ends:
Duration: 5:00:00
The competition is over!

Kybernetické cvičení - Hacking event na kybernetickém polygonu Univerzity Obrany v Brně

  • Type
    Jeopardy
  • Status
    In Progress